it is safe to say that i lack inspiration

Eg sit her og ventar på at livet skal byrje. Jobbar med privatist fag og stresser til tre eksamenar. eg stresser om jobb og pengar og deadlinar og prøver og innlevering og kaffi mangel. Samstundes sit eg her og føler at eg ventar på at livet mitt skal byrje.

(via hudsalva)

samsantos:  thispilot

seemsabitparanoid:  apassingfeeling:  (via K∆RM∆ Gener∆tor)

deadpoetry:  thinkofsomething:arubafirina:(via dagdraumar)

I am just sitting here waiting for my life to begin. In the mean while i am working with my privatist subjects, stressing towards my three exams this spring. i am stressing about work and about money and deadlines and tests and hand-ins and lack of coffee. And at the very same time i am sitting here and just waiting for my life to start.

5 Comments

Filed under Kristina gløymer å kategorisere

5 responses to “it is safe to say that i lack inspiration

  1. Jeg kjenner den følelsen. Av og til er det bare altfor mye å gjøre, og til tross for at jo mer vi gjør jo mer påvirker vi omverden, så føles det som om livet er litt på vent.. Merkelig:P

    Veldig beskrivende bilder! =)

  2. Jeg tror vi alle er der på et eller annet tidspunkt. Dager da man blir paralysert av alt man må og burde gjøre, men ikke klarer fordi det er så MYE. Heldigvis glir dette over i noe annet og er aldri noe som blir for alltid. Snart kommer våren og lysere tider. Stå på:)

  3. Bilde nr 3 var utrolig stilig.

  4. Øverste bildet var utrolig estetisk nydelig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s